Βιωσιμότητα
Πράτωντας υπεύθυνα
Κοινωνική ευθύνη και προστασία του περιβάλλοντος

Η κοινωνική ευθύνη καθώς και η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τις εταιρικές δραστηριότητες μας.

Κοινωνική ευθύνη και προστασία του περιβάλλοντος

Η Pelikan ξεχωρίζει για την ανώτερη ποιότητα και την υπευθυνότητα, που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια πολλών ετών παράδοσης εμπορικού σήματος.

Ανάπτυξη και ατομικότητα

Pelikan είναι η μάρκα ποιότητας που θα διαρκέσει μια ζωή.

Είτε στο νηπιαγωγείο είτε στο σχολείο, στο γραφείο, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου ή - στην καλύτερη μορφή της επικοινωνίας - όταν γράφετε με ένα ξεχωριστό εργαλείο γραφής: τα προϊόντα Pelikan είναι αξιόπιστοι σύντροφοι για μια ζωή.

Είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαιδευτική εξειδίκευση και να εργαστούμε στενά μαζί με τους καθηγητές και τα ιδρύματα.

Οι νέες εξελίξεις της Pelikan είναι σταθερά προσανατολισμένες προς τις μελλοντικές γενιές, και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στα άτομα ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν ενεργά και υπεύθυνα στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Προσφέρουμε σε δασκάλους, γονείς και μαθητές βοήθεια και έμπνευση. Μια πύλη εκπαιδευτικών παρέχει ιδέες και τα υλικά διδασκαλίας και απαντά σε ερωτήσεις. Οι γονείς μπορούν επίσης να βρουν ενδιαφέρουσες συμβουλές και υποδείξεις για τη βέλτιστη ανάπτυξη των παιδιών τους μέσω της δικτυακής πύλης των γονέων της Pelikan.

Περιβάλλον Εργασίας

Τι θα ήταν η Pelikan χωρίς προσωπικό; Κάθε εργαζόμενος αποτελεί μέρος του ευρύτερου συνόλου.

Η περαιτέρω εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού είναι σημαντική για εμάς, το υψηλής ειδίκευσης προσωπικό είναι ο σημαντικότερος πόρος της κάθε εταιρείας.

Ως εκ τούτου δίνουμε μεγάλη αξία στο θέμα της εκπαίδευσης: παρέχουμε ετήσια κατάρτιση των νέων σε διάφορα επαγγέλματα στο Ανόβερο και το Vöhrum.

Προμήθειες & Παραγωγή

Η Pelikan έχει υψηλό αίσθημα ευθύνης στον τομέα της παραγωγής.

Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μας ξεκινά με την προμήθεια των πρώτων υλών. Όπως επίσης και η τήρηση των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων, αυτά πρέπει όχι μόνο να συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες οριακές τιμές, αλλά πάντα να τις υπερβαίνουν όπου αυτό είναι δυνατό.
Αυτό είναι εξίσου θεμελιώδες για εμάς ως στόχος επιλογής των προμηθευτών και των συνεργατών της συνεργασίας, και είναι εγγυημένη μέσω της εντατικής υποδοχής και ελέγχου ποιότητας, καθώς και της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας μας.
Τα εργοστάσια παραγωγής μας της Pelikan είναι πιστοποιημένα με ISO 14001 σε όλο τον κόσμο, και οι διαδικασίες παραγωγής μας τακτικά βελτιστοποιούνται και επιθεωρούνται σε σχέση με τις οικολογικές πτυχές.

 

Logistics & Μεταφορές

 

Ειδικοί κανόνες εφαρμόζονται για την επιλογή των εταίρων της εφοδίασης μας - θα πρέπει να πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις μας όσον αφορά το περιβάλλον, την ασφάλεια και την ευθύνη.
Η ομαδοποίηση των ροών εμπορευμάτων και δρομολόγια μειωμένων εκπομπών CO2 είναι θεμελιώδεις πτυχές εδώ.
Σύγχρονο κέντρο logistics στο Falkensee μας συνδέει άμεσα με εθνικούς και διεθνείς πελάτες.

 

Προϊόντα

 

Τα προϊόντα Pelikan είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο και ξεχωρίζουν για την εξαιρετική ποιότητα, ασφάλεια και συμπάθεια. Πάνω από 1500 υπάλληλοι της Pelikan σε όλο τον κόσμο αφιερώνονται στη διασφάλιση της πλήρωσης αυτών των υψηλών πρότυπων.
Πολλά προϊόντα Pelikan έχουν σχεδιαστεί για τα παιδιά και τους μαθητές, και ως εκ τούτου απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η ασφάλεια και το αβλαβές για την υγεία είναι επομένως η πρώτη μας προτεραιότητα. Αυτό εξασφαλίζεται με τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας μας.
Η Pelikan δεν επικεντρώνεται μόνο στην ανάπτυξη των προϊόντων υψηλής ποιότητας, στις δημιουργικές καινοτομίες και στις σχετικές μεθόδους παραγωγής, αλλά και στην υπεύθυνη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων και προϊόντων.
Κάθε ένα από τα προϊόντα μας εξετάζεται και συνεχώς βελτιώνεται όσον αφορά τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον.
Αυτή η συνεχής ενημέρωση είναι σταθεροποιημένη στους εταιρικούς στόχους μας.

 

 

Συσκευασία

 

Στην Pelikan, η συσκευασία και η ανάπτυξη συσκευασίας σημαίνει κάτι περισσότερο από την απλή προστασία του προϊόντος.
Το υλικό της εξαίχουσας ποιότητας συσκευασίας κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών, και είναι ιδανικά ενσωματωμένο στην αρχή της ευθύνης του εμπορικού σήματος μας.
Συσκευασία από χαρτόνι χρησιμοποιείται στο μέτρο του δυνατού. Η πολλαπλή χρήση έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα.

 

Ανακύκλωση

"Μείωση - Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση’’ είναι το σύνθημα της Pelikan για τη μείωση των αποβλήτων.
Ο στόχος είναι η αξιοποίηση των αποβλήτων με σύνεση και υπευθυνότητα, η ανακύκλωση είναι ένας νέος σκοπός.
Στο κέντρο ανακύκλωσης της Pelikan ελέγχουν τις άδειες μονάδες γραφίτη και δοχεία μελανιού εκτυπωτή inkjet για την επαναχρησιμοποίηση και την επιστροφή τους στον κύκλο του προϊόντος.
Έτσι συμβάλουμε διαρκώς στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των κενών δοχείων.

 

Στόχοι Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας = Εταιρική Πολιτική

 

Η δική μας ποιότητα, το περιβάλλον και η υγεία & πολιτική για την ασφάλεια είναι βίωμα κάθε εργαζόμενου σε κάθε θέση εργασίας ως η θεμελιώδης βάση για την εταιρική πολιτική της Pelikan.
Χρησιμοποιώντας μια συστηματική και συνεχή διαδικασία βελτίωσης προσπαθούμε πάντα να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες των συνεργατών μας (Stakeholder *) όσον αφορά την ποιότητα και την περιβαλλοντική επίδραση της εταιρείας μας.
Η Pelikan Hardcopy μειώνει την κατανάλωση των φυσικών πόρων ως προληπτικό μέτρο και ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με την αποφυγή αποβλήτων, την ανακύκλωση και τη μείωση των εκπομπών.
Η Όμιλος Pelikan δεσμεύεται να ανταποκρίνεται πλήρως στις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις από το περιβάλλον και τη νομική ασφάλεια στο χώρο εργασίας μέσω δυναμικών ενεργειών.
Η συνεπής εφαρμογή της ποιότητας μας, του περιβάλλοντος και της υγείας & της πολιτικής της ασφάλειας με τη συμμετοχή του κάθε εργαζόμενου είναι η εγγύηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιτυχία της εταιρείας μας.
Κάθε εργαζόμενος έχει ενημερωθεί για αυτήν την πολιτική. Επιπλέον, η πολιτική δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα μας.
* Stakeholder = πελάτες, καταναλωτές, δημόσιο, μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτής ...