Υπογράμμιση
Υπογραμμιστες και
Σελιδοδείκτες
Οι υπογραμμιστες και οι σελιδοδείκτες της Pelikan

Με τους υπογραμμιστές και σελιδοδείκτες της Pelikan, μπορείτε να ξεχωρήσετε εύκολα έγγραφα ή να επισημάνετε σημαντικά πεδία για να τα θυμάστε καλύτερα.