Υπογραμμιστές
σε πολλά φωτεινά χρώματα
Οι υπογραμμιστές από την Pelikan

Με τους υπογραμμιστές από την Pelikan ποτέ δεν θα ξεχάσετε ότι είναι σημαντικό! Σε διάφορα σχήματα και χρώματα.