Μελάνια
αξιόπιστη παράδοση από την Pelikan
Μελάνια της Pelikan

Τα μελάνια της Pelikan για τους παραδοσιακούς στυλογράφους Pelikan και πολλούς άλλους στυλογράφους με έμβολα και μετατροπείς.