Duurzaamheid
Verantwoordelijk handelen
Sociale verantwoordelijkheid en de bescherming van het milieu

Sociale verantwoordelijkheid en de bescherming en instandhouding van het milieu zijn belangrijke factoren in onze bedrijfsactiviteiten.

Sociale verantwoordelijkheid en de bescherming van het milieu

Pelikan staat voor superieure kwaliteit en verantwoordelijkheid, ontwikkeld doorheen vele jaren van merktraditie.

Ontwikkeling en individualiteit

Pelikan is het kwaliteitsmerk dat een leven lang zal meegaan.

Zij het in de kleuterschool, op school, op kantoor, tijdens uw vrije tijd of – de meest verfijnde communicatievorm – wanneer u met een premium schrijfinstrument schrijft: Pelikan producten zijn betrouwbare levenslange metgezellen.

We kunnen putten uit decennialange ervaring in onderwijsexpertise en werken nauw samen met leerkrachten en instellingen.

Pelikans nieuwe ontwikkelingen zijn voortdurend gericht op volgende generaties en dragen bij tot de verhoging van de levenskwaliteit. Ons doel is om individuele personen de mogelijkheden te verschaffen waardoor ze op een actieve en verantwoordelijke manier mee de toekomst kunnen vormgeven.

We bieden leerkrachten, ouders en leerlingen hulp en inspiratie. Een leerkrachtenportaal verschaft onderwijsideeën en -materialen en beantwoordt vragen. Ouders kunnen ook interessante tips en suggesties voor de optimale ontwikkeling van hun kinderen op het Pelikan ouderportaal vinden.

Werkomgeving

Wat zou Pelikan zijn zonder zijn personeel? Elke medewerker is deel van het grote geheel.

De bijscholing en ontwikkeling van onze medewerkers is belangrijk voor ons, aangezien hooggekwalificeerd personeel de grootste aanwinst is van elk bedrijf.
We hechten daarom grote waarde aan training: we voorzien een jaarlijkse training voor jonge mensen in verschillende beroepen in Hannover en Vöhrum.

 

Aankoop en productie

Pelikan neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van productie.

Ons milieubewustzijn begint met de aankoop van ruwe materialen. Die moeten, behalve de internationale en Europese standaarden nakomen, niet enkel aan de minimumvereisten voldoen, maar ze overtreffen waar mogelijk.
Dat is voor ons even fundamenteel als de gerichte selectie van leveranciers en partners, en wordt zowel gegarandeerd door intensieve ontvangst- en kwaliteitscontroles als door het onderschrijven van onze ethische code.
Onze Pelikan productievestigingen zijn wereldwijd gecertificeerd overeenkomstig ISO 14001, en onze productieprocessen worden regelmatig geoptimaliseerd en geïnspecteerd m.b.t. Ecologische aspecten.

 

Logistiek & transport

 

Bijzondere standaarden zijn van toepassing bij de selectie van onze logistieke partners – zij moeten voldoen aan onze hoge vereisten m.b.t. het milieu, veiligheid en verantwoordelijkheid.
De groepering van goederenstromen en CO2-beperkende transportroutes zijn op dit vlak fundamentele aspecten.
Ons modern logistiek centrum in Falkensee levert rechtstreeks aan nationale en internationale klanten.

 

Producten

 

Pelikan producten zijn vermaard over de hele wereld en staan voor voortreffelijke kwaliteit, veiligheid en sympathie. Meer dan 1500 Pelikan medewerkers wereldwijd zijn toegewijd aan het verzekeren dat aan deze hoge standaarden wordt voldaan.
Veel Pelikan producten zijn ontworpen voor kinderen en leerlingen en vereisen daarom bijzondere aandacht. Veiligheid en onschadelijkheid voor de gezondheid zijn daarom onze hoogste prioriteit. Dit wordt verzekerd door onze voortdurende kwaliteitsverzekering.
Pelikan focust niet enkel op de ontwikkeling van kwaliteitsvolle producten, creatieve innovaties en de daarmee geassocieerde productiemethodes, maar concentreert zich ook op de verantwoordelijke optimalisering van bestaande methodes en producten.
Al onze producten worden onderzocht en constant verbeterd m.b.t. hun effect op het milieu.
Dit aanhoudend bewustzijn is stevig verankerd in onze ondernemingsdoelen.

 

Verpakking

 

Bij Pelikan betekenen verpakking en verpakkingsontwikkeling meer dan gewoon het product beschermen.
Ons verpakkingsmateriaal van premium kwaliteit wordt geproduceerd met een groot aandeel gerecycleerd materiaal, en is optimaal geïntegreerd in het verantwoordelijkheidsconcept van ons merk.
Verpakking uit karton wordt gebruikt waar mogelijk. Multi-inzetbare displays hebben de hoogste prioriteit.

 

Kwaliteits-, milieu- en arbeidsveiligheidsdoelstellingen = Bedrijfsprincipes

 

Onze kwaliteits-, milieu-, en veiligheidsprincipes worden actief, door elke medewerker, bij elke taak, geleefd als de fundamentele basis voor het Pelikan bedrijfsbeleid.
Met een systematisch en continu verbeteringsproces streven we er altijd naar de verwachtingen van onze stakeholders* te overtreffen in de kwaliteit en milieu-invloed van ons bedrijf.
De Pelikan Groep vermindert het verbruik van natuurlijke rijkdommen als een voorzorgsmaatregel en minimaliseert zijn milieueffecten door afval te vermijden, te recycleren en gasuitstoot te verminderen.
De Pelikan Groep wijdt zich volledig aan het voldoen aan alle legale vereisten van milieu- en veiligheidswetten door proactieve acties.
De voortdurende implementatie van onze kwaliteits-, milieu- en veiligheidsprincipes door de betrokkenheid van elke medewerker, is de garantie voor duurzame groei en het succes van ons bedrijf..
Elke medewerker wordt op dit beleid gewezen. Bovendien, wordt dit beleid gepubliceerd op onze website.
*Stakeholder = klanten, gebruikers, publiek, aandeelhouders, personeel, leveranciers ...