MISJA, WIZJA & WARTOŚCI
MISJA, WIZJA & WARTOŚCI

Zasady Grupy Pelikan i kultura organizacyjna są dla nas wspólne na całym świecie.

Misja, Wizja & Wartości

Silne wartości na przyyszłość.

Fundament naszego sukcesu biznesowego tworzy strategiczne ukierunkowanie, wysokie zaangażowanie naszych pracowników i realizacja założonych celów.

W celu zapewnienia przyszłego sukcesu niezmiernie ważne dla nas jest to, aby cały team Grupy Pelikan był w takim samym stopniu świadom naszych korporacyjnych celów. Podstawę tego definiują zasady sformułowane jako „MISJA, WIZJA I WARTOŚCI”.

Wspólna misja i wizja, jak również żywe wartości, które nie są jedynie górnolotnym sformułowaniem, budują poczucie solidarności i celu – oraz stanowią fundamentalne zasady naszej codziennej pracy.

Zasady Grupy Pelikan i kultura organizacyjna są dla nas wspólne na całym świecie.

WIZJA

  • Być odnoszącą sukcesy, zyskowną i markową firmą, działającą na całym świecie
  • Tworzymy produkty pożądane i uwielbiane przez naszych klientów
  • Jesteśmy kulturowo zróżnicowaną, międzynarodową rodziną utalentowanych, zmotywowanych ludzi, którzy dzielą wspólną wizję i dążą do tych samych celów

MISJA

  • Nasze marki cieszą się zaufaniem, towarzyszą nam każdego dnia
  • Jesteśmy międzynarodową firmą z niemieckimi korzeniami
  • Z pasją i doświadczeniem tworzymy produkty i rozwiązania odpowiadające na potrzeby klientów
  • Jesteśmy zobowiązani tworzyć wartość dla udziałowców i konsumentów