Zrównoważony rozwój
Odpowiedzialne działanie
Odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska

Odpowiedzialność społeczna, jak również ochrona i zachowanie środowiska naturalnego są ważnymi elementami w działalności naszej firmy.

Odpowiedzialność społeczna i ochrona środowiska

Pelikan jest synonimem najwyższej jakości i odpowiedzialności będącej wynikiem wieloletniej tradycji marki.

Rozwój i indywidualność

Pelikan to wysokiej jakości marka na całe życie.

Czy to w przedszkolu, szkole, biurze, w czasie wolnym lub gdy stosujesz najlepszą formę komunikacji i piszesz najwyższej jakości przyborem do pisania: produkty Pelikan to niezawodni towarzysze na całe życie.

Możemy czerpać z naszego wieloletniego doświadczenia w dziedzinie edukacji i prowadzimy ścisłą współpracę z nauczycielami i instytucjami.

Nowe produkty firmy Pelikan są konsekwentnie zorientowane na przyszłe pokolenia i przyczyniają się do poprawy jakości życia. Naszym celem jest zapewnienie możliwości, które pozwolą im aktywnie i odpowiedzialnie kształtować przyszłość.

Oferujemy pomoc i inspirację nauczycielom, rodzicom i uczniom. Portal dla nauczycieli dostarcza pomysłów i materiałów edukacyjnych oraz odpowiedzi na zadawane pytania. Rodzice mogą znaleźć interesujące wskazówki i sugestie dotyczące optymalnego rozwoju swoich dzieci na portalu dla rodziców firmy Pelikan.

Środowisko pracy

Czym byłaby firma Pelikan bez swych pracowników? Każdy pracownik stanowi część większej całości.

Dalsza edukacja i rozwój pracowników są dla nas ważne, ponieważ wysoce wykwalifikowani pracownicy stanowią największy skarb każdej firmy. Dlatego przykładamy dużą wagę do szkoleń: corocznie organizujemy różne szkolenia zawodowe dla młodych ludzi w Hanowerze i Vöhrum.

Zakupy i produkcja

Pelikan bierze na siebie odpowiedzialność w zakresie produkcji.

Nasza świadomość ekologiczna zaczyna się już na etapie zakupu surowców. W kwestii spełniania międzynarodowych i europejskich standardów, muszą one być nie tylko zgodne z wymaganymi wartościami granicznymi ale zawsze w miarę możliwości je przewyższać. Ma to dla nas tak fundamentalne znaczenie, jak ukierunkowany dobór dostawców i partnerów handlowych, i jest gwarantowane poprzez intensywne kontrole przyjęć i jakości, jak również przestrzeganie naszego Kodeksu Etycznego. Nasze zakłady produkcyjne na całym świecie posiadają certyfikaty ISO 14001, a nasze procesy produkcji są regularnie poddawane optymalizacji i kontrolom pod kątem aspektów środowiskowych.

Logistyka i Transport

Przy doborze naszych partnerów logistycznych stosujemy specjalne normy - muszą oni spełniać wysokie wymagania w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i odpowiedzialności.
Grupowanie przepływów towarów i harmonogramy dostaw zapewniające redukcję emisji CO2 - to kwestie o znaczeniu podstawowym.
Nasze nowoczesne centrum logistyczne w Falkensee realizuje dostawy bezpośrednio na rzecz krajowych i międzynarodowych klientów.

Produkty

Produkty Pelikan są znane na całym świecie i są symbolem najwyższej jakości, bezpieczeństwa i solidarności. W utrzymanie tych wysokich standardów angażuje się ponad 1500 pracowników firmy Pelikan na całym świecie.
Wiele produktów Pelikan jest przeznaczonych dla dzieci i uczniów, w związku z czym wymagają one szczególnej uwagi. Dlatego naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i nieszkodliwości dla zdrowia. Jest to możliwe dzięki naszemu systemowi stałego zapewnienia jakości.
Pelikan skupia się nie tylko na opracowywaniu wysokiej jakości produktów, twórczych innowacjach i związanych z nimi metodach produkcji, ale koncentruje się również na odpowiedzialnej optymalizacji istniejących metod i produktów.
Każdy z naszych produktów jest badany i nieustannie udoskonalany z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko.
Ta stała świadomość jest głęboko zakorzeniona w naszych celach korporacyjnych.

Opakowania

Dla firmy Pelikan opakowania i ich rozwój to coś więcej niż sama ochrona produktu.
Nasze najwyższej jakości opakowania są produkowane w dużej części z wykorzystaniem materiałów pochodzących z odzysku, co w optymalny sposób wpisuje się w koncepcję odpowiedzialności naszej marki.
Opakowania kartonowe są stosowane zawsze, gdy jest to tylko możliwe. Możliwość wielokrotnego użytku ma dla nas najwyższy priorytet.

Cele dotyczące jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy = polityka firmy

Nasza polityka jakości, środowiskowa i BHP jest aktywnie krzewiona przez każdego pracownika w ich zadaniach jako fundamentalna podstawa polityki firmy.
Poprzez proces systematycznej i ciągłej poprawy jakości staramy się zawsze przewyższać oczekiwania naszych partnerów biznesowych (interesariuszy*) w zakresie jakości i wpływu na środowisko naszej firmy.
Grupa Pelikan zmniejsza zużycie zasobów naturalnych jako środek zapobiegawczy i minimalizuje wpływ na środowisko poprzez ograniczanie ilości odpadów, recykling i zmniejszanie emisji.
Grupa Pelikan zobowiązana jest w pełni przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych, poczynając od przepisów dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez czynne działania.
Konsekwentna realizacja naszej polityki jakości, środowiskowej i BHP poprzez zaangażowanie każdego pracownika jest gwarancją zrównoważonego rozwoju i sukcesu naszej firmy.
Każdy pracownik jest zaznajomiony z tą polityką. Znajduje się ona również na naszej stronie internetowej.
*Interesariusze = klienci, konsumenci, społeczności lokalne, akcjonariusze, pracownicy, dostawcy...