Pelikan

 

Sekretesspolicy

Allmän information

Ändamålet för denna integritetsskyddspolicy är att informera användare av vår webbsida om typ, omfång och ändamål för samlandet och användningen av personliga uppgifter av webbsideoperatören Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Wertstraße 9, 30163 Hanover, Tyskland.

Pelikan ser mycket allvarligt på skydd av dina personliga uppgifter och hanterar dem konfidentiellt och enligt lagen. Eftersom nya teknologier och den pågående utvecklingen av denna webbsida resulterar i ändringar i vårt uppgiftsskydd rekommenderar vi att du läser igenom integritetsskyddspolicyn till och från.

Definition av terminologin som används (t.ex. ”personliga uppgifter” eller ”databehandling”) hittar du i dataskyddsförordningen (GDPR) i artikel 4.

Avsedd användning

Informationen du tillhandahåller hjälper oss att konstant förbättra och individuellt designa våra tjänster och våra produkter. Det huvudsakliga ändamålet med uppgifterna är att göra det möjligt för dig att använda vår lärar-portal (t.ex. registrering, nedladdning av broschyrer). Dessutom använder vi dina personuppgifter för att hantera beställningar och betalningar, leverera varor, och informera dig om beställningar, produkter, tjänster och erbjudanden.

Datainsamling och databehandling

Pelikan samlar personliga uppgifter från användare på sin webbsida endast efter godkännande. Dessutom är det vårt legitima intresse (art. 6 § 1 GDPR) att samla uppgifter relaterade till besök på vår webbsida såväl som den fullständiga IP-adressen i maximalt sju dagar, temporärt och åtkomstskyddat för att skydda mot cyberattacker och för att säkerställa korrekt funktion. Undantag utgör data om besök som är nödvändiga för att vidare undersöka attacker och störningar.

De samlade uppgifterna inkluderar:

  • den fullständiga IP-adressen för respective dator
  • datum och tid för besöket
  • namn på begärda data eller på webbsidan som gör en begäran (URL)
  • åtkomststatus (filöverföring, fil hittades ej, etc.)
  • överförd datamängd
  • sidan från vilken data begärdes (referrer)
  • webbläsaren som används (user agent)

Åtkomst till dessa uppgifter är strikt reglementerad och endast tillåten för undersökning av störningar och attacker. Dylik affärsrelaterade data kommer inte att länkas med andra data som har samlats in. Vi kommer endast att försöka hitta en person bakom en IP-adress vid en illegal attack. I alla andra fall kommer denna information att vara dold för oss och vi kommer inte att försöka att få tillgång till uppgifterna om en ägare till en IP-adress.

Behandling av kontaktuppgifter

Skulle du kontakta oss, webbsideoperatören, via våra kontaktmöjligheter, kommer din information i kontaktformuläret så som ditt namn, företag, e-postadress och telefonnummer endast att användas och sparas för att hantera ditt ärende. Denna data kommer inte att ledas vidare till tredje part utan ditt medgivande.

Abonnera nyhetsbrev

Pelikan erbjuder ett nyhetsbrev som informerar dig om nya händelser och erbjudanden. Om du vill abonnera på vårt nyhetsbrev måste du ange en giltig e-postadress. När du abonnerar nyhetsbrevet godkänner du leverans av nyhetsbrevet och av beskriven hantering.

Vårt nyhetsbrev skickas ut av följande avsändare kajomi GmbH, Lochhamer Str. 9, 82152 Martinsried, Tyskland.

Du hittar information om privatsekretess av nyhetsbrevets avsändare på: https://www.kajomi.de/datenschutz/

Återkallande och avbokning: Du kan när som helst återkalla försändelsen av vårt nyhetsbrev och därigenom avboka abonnemanget av nyhetsbrevet. Vänligen skicka din återkallelse till Pelikan och inte till nyhetsbrevets avsändare. Efter återkallandet kommer dina personliga uppgifter att tas bort. Samtidigt ger du ditt medgivande till att nyhetsbrevet avbokas. Du hittar en länk till återkallande längst nere i varje nyhetsbrev.

Delning med tredje part

Vi kommer inte – utan ditt uttryckliga medgivande, vilket alltid kan återkallas – dela dina personliga uppgifter, din hemadress eller din e-postadress med tredje part. Endast för ändamålet att behandla vissa affärsrelaterade angelägenheter (så som försändelse av produkter från vår e-shop eller av kommersiellt material) kommer vi att dela data som är nödvändiga för detta specifika ändamål (t.ex. hemadress). Data som delas med mottagaren för dessa angelägenheter får endast använda datauppgifterna för sina professionella förpliktelser. Annan användning är inte tillåten.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga data för avsedd eller tillfällig manipulation, åtkomst från ej auktoriserad tredje part, förstörelse eller förändring.

Användning av kakor

Vår webbsida använder så kallade kakor (cockies). Kakor är små datapaket med information som sparas på din dator, surfplatta eller smarta telefon när du besöker en webbsida. Dess ändamål är att ge en effektivare design och användning av webbsidor. Vissa kakor (session cockies) tas bort automatiskt efter att du stängt av webbläsaren. Andra däremot (permanenta kakor) arkiveras på din dator fram till ett visst datum eller tills du tömmer webbläsarens cache. Dessa gör det möjligt att identifiera dig som återvändande kund på vår webbsida. Vissa kakor sparas även av auktoriserade tredje parter (tredje part-kakor eller spårningskakor). Sådana kakor används för analyser och marknadsföring, till exempel för att räkna antalet gånger som webbsidan har besökts, hur mycket tid som besöket tog och sökvägen som användes av användaren genom att undersöka vilka länkar som har använts.

Användning av kakor på din dator

Första gången du besöker vår webbsida får du information om användning av kakor. När du fortsätter ditt besök ger du ditt medgivande till användning av standardkakor på vår webbsida. Innan du fortsätter kan du även gå till ”inställningar”. Ett fönster öppnas när du får mer detaljerad information om kakor på vår webbsida. Läs igenom beskrivningen av kakor och bocka för de kakor som samtycker till under tiden som du besöker vår webbsida. Tänk på att ”nödvändiga kakor” behövs för vissa funktioner på webbsidan. Efter att du gjort dessa inställningar kan du fortsätta att besöka webbsidan.

cookie settings

Du kan dessutom ställa in din webbläsare så att kakor accepteras eller avböjs eller så att du blir informerad varje gång som en kaka sparas på din dator.

Användning av Google Analytics

I enlighet med GDPR art. 6 § 1 är det vårt legitima intresse att använda tjänsten ”Google Analytics”, ett statistikverktyg från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), för ändamålet att optimera och analysera vår webbsida. Google Analytics använder kakor ”cookies”, textfiler som sparas på din dator för att analysera hur du använder webbsidan. Kakorna som skapas med ledning av din användning av vår webbsida överförs normalt till en Google-server i USA och sparas där. Om du emellertid har aktiverat IP-anonymisering för denna webbsida kommer din IP-adress att förkortas av Google inom medlemsstaterna i EU eller in andra stater som ingår i en det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast under särskilda omständigheter kommer den fullständiga IP-adressen att först överföras till en Google-server i USA och därefter förkortas. På uppdrag av operatören av denna webbsida kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att skapa rapporter om aktiviteter på webbsidan och för att ge ytterligare information till webbsidans operatör relaterade till webbsidan och användningen av internet. IP-adressen som överförs från din webbläsare som används av Googel Analytics kommer inte att förbindas med annan Google-data.

För mer information om användarvillkor och dataskydd, gå till: https://www.google.com/analytics/terms/se.html eller https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv. Vi vill hänvisa till att Google Analytics har utökats med koden "ga('set', 'anonymizeip')", för att säkerställa anonymiserat mottagande av IP-adresser (så kallat IP masking).

Användning av Google AdWords

I enlighet med GDPR, art. 6 § 1, och som kund till AdWords är det vårt legitima intresse av använda tjänsten "Google Conversion Tracking", en analyseringstjänst som levereras av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”, med ändamålet att optimera och analysera vår online-erbjudanden. För detta ändamål kommer Google AdWords att installera kakor på din dator (Conversion Cookie), såvida du har kommit till vår webbsida via en Google-annons. Dessa kakor löper ut efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa av våra webbsidor och kakan inte har löpt ut ännu, kan vi och Google identifiera att någon har klickat på annonsen och därigenom kommit vidare till vår webbsida. Varje AdWords-kund får en annan kaka. Därigenom kan kakor inte spåras av webbsidor från AdWords-kunder. Informationen som samlas in via denna ”conversion cookie” används för att skapa statistik för AdWords-kunder som använder Conversion Tracking. AdWords-kunder får reda på det totala antalet personer som har klickat på deras annons och som ha blivit vidarebefordrade till en sida som innehåller en Conversion Tracking-tagg. De får emellertid inte information som kan användas för att identifiera personers identitet. Om du inte vill delta i denna spårningsprocess kan välja bort denna kaka – till exempel via inställningarna för din webbläsare som inaktiverar denna kaka. Du kan även inaktivera kakor för Conversion Tracking via inställningen ”nödvändiga kakor” under Cookie Settings.

För mer information om Google integritetspolicyskydd, gå till https://policies.google.com/privacy?hl=sv

Rätt till invändningar

Du kan blockera att kakor sparas genom respektive inställning för din webbläsare. Du bör dock vara medveten om att då eventuellt inte alla funktioner på webbsidan går att använda. Du kan dessutom blockera kakan som spårar din personliga information om hur webbsidan används och som skickas till Google (inkluderat IP-adressen) såväl som Googles hantering av denna information genom att ladda ner och installera följande plugin för webbläsaren. Du hittar detta plugin på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Som alternativ till detta plugin, eller om du använder webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk och ändra inställningen för kakor för att förhindra att Google Analytics samlas in data på denna webbsida (Denna inställning kommer endast att fungera för denna webbläsare och endast för denna domän. Om du tar bort kakor i denna webbläsare måste du klicka på denna länk igen): Inaktivera Google Analytics och Google AdWords Conversion-Tracking..

Användarens rättigheter

Som användare har du rättighet att få information om den personliga information som sparas om dig. Du har även rättigheten att få felaktiga data korrigerad och att begränsa hanteringen av din personliga information eller få den borttagen helt. Såvida tillämpligt har du även rätten till dataportabilitet. Om du misstänker att din datainformation används felaktigt kan du skicka en reklamation till vederbörlig instans.

Utplåning

Förutsatt att det inte kolliderar med rättsliga förpliktelser för lagring av data har du rättigheten att få din personliga information raderad. Sparad data kommer att tas bort när den inte längre behövs för avsedd användning och rättsliga förpliktelser inte kräver vidare lagring. Om den personliga informationen inte kan raderas, på grund av rättsliga förpliktelser kommer en begränsning av databehandlingen att tillämpas. I dylika fall kommer datainformation att blockeras och inte användas för något annat ändamål.

Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har frågor rörande behandling av din datainformation. Använd följande kontaktmöjligheter:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Werftstraße 9
30163 Hannover
Tyskland

Telefon: +49-511-6969-0
E-post: datenschutz@pelikan.com