Pelikan

 

Rättsligt Meddelande

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Stationery products - Niederlassung Falkensee
Straße der Einheit 142 - 148
14612
Falkensee
GERMANY
Telefon: +49 3322/26-0
Homepage: https://www.pelikan.com/pulse/Pulsar/sv_SE.CMS.displayCMS.15083./pelikan-writing-instruments-fountain-pens-printer-supplies-office

Design och programmering

ůn študio ën plūs

unstudioenplus.com
Digital Services

Villkor för användande

Alla rättigheter till Pelikan Online har reserverats till Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.
All form av kopieing och distribution måste godkännas av Pelikan, föutom sparandet av utdrag från hemsidan till en lokal databärare av användaren (nedladdning) eller utskrifter av utdrag för hans/hennes personliga användning. Distributionen av filer och utskrifter till tredje part för kommersiella ändamål är förbjuden.