Mission, Vision & Värderingar

Pelikan Groups riktlinjer och den efterlevda företagskulturen bakom den, förenar oss världen över.

Mission, Vision & Värderingar

Starka värderingar för framtiden.

Basen för vår affärssuccé ligger i den strategiska riktningen, våra högpresterande anställda och att vi når våra mål.

För att säkra framtida framgång, är det viktigt för oss att hela teamet i Pelikan Group delar samma förståelse för våra företagsmål. I hjärtat av detta ligger våra uttalade principer kring MISSION, VISION & VÄRDERINGAR.

En delad mission och vision så väl som aktivt efterlevda värderingar skapar känslan av solidaritet och syfte — och formar grunden för vårt dagliga interna och externa arbete.

Pelikan Groups riktlinjer och den efterlevda företagskulturen bakom den, förenar oss världen över.

Vision

  • Att bli ett framgångsrikt, vinstgivande och varumärkesfokuserat företag som verkar världen över.
  • Vi skapar produkter som är åtråvärda och älskade av våra kunder.
  • Vi är en kulturellt mångfaldig internationell familj med talangfulla och motiverade människor som delar en vision och strävar mot samma mål.

Mission

  • Våra pålitliga varumärken är dagliga följeslagare
  • Vi är ett internationellt verkande företag med tyska rötter.
  • Med passion och expertis skapar vi produkter och lösningar som uppfyller kundernas behov.
  • Vi är förbundna att skapa värde för våra aktieägare och kunder.