Hållbarhet
Agera ansvarsfullt
Socialt ansvar och miljömedvetenhet

Socialt ansvar liksom skyddandet och bevarandet av miljön är viktiga faktorer i våra företagsaktiviteter.

Socialt ansvar och miljömedvetenhet

Pelikan står för utmärkt kvalitet och ansvar, utvecklat under många års varumärkestradition.

Utveckling och individualitet

Pelikan är kvalitetsmärket som varar livet ut.

Oavsett om det är på förskolan eller i skolan, på kontoret eller på fritiden – är den finaste formen av kommunikation – när du skriver med ett premium skrivinstrument: Pelikan produkter är pålitliga livskompanjoner.

Vi kan dra nytta av decennier av erfarenhet med pedagogisk kompetens och ett nära samarbete med lärare och institutioner.

Pelikan’s nya utveckling är konsekvent orienterad mot framtida generationer, och bidrar till att förbättra livskvaliteten. Vårt mål är att tillhandahålla individer med kompetens som gör det möjligt för dem att aktivt och ansvarsfullt forma framtiden.

Vi erbjuder lärare, föräldrar och studenter hjälp och inspiration. En lärarportal tillhandahåller utlärningsidéer och material och besvarar frågor. Föräldrar kan också hitta intressanta tips och förslag för optimal utveckling av deras barnPelikans föräldraportal.

Arbetsmiljö

Vad skulle Pelikan vara utan sin personal? Var medarbetare är en del av den större helheten.

Vidareutbildning och utveckling av personal är viktigt för oss, högkvalificerad personal är den viktigaste resursen för alla företag.
Vi sätter därför stort värde på temat utbildning: vi ger årliga utbildningar för unga människor i olika yrken i Hannover och Vöhrum.

Upphandling & Produktion

Pelikan tar ansvar i området för produktion.

Vår miljömedvetenhet börjar vid upphandlingsförfarandet av råmaterial. Samt genom att uppfylla internationella och europeiska standarder, dessa ska inte bara uppfyllas med de fastställda gränsvärdena utan alltid överträffas där det är möjligt.
Detta är lika grundläggande för oss som urvalet av leverantörer och samarbetspartners, och garanteras genom intensiva förberedelser och kvalitetskontroller så väl som efterlevnad av våra etiska kriterier.
Våra Pelikan produktionsanläggningar är certifierade med ISO 14001 världen över, och vår produktionsprocess optimeras och inspekteras regelbundet med avseende på ekologiska aspekter.

Logistik & Transport

Särskilda regler gäller när vi väljer våra logistikpartners – de måste uppfylla våra höga krav på miljö, säkerhet och ansvar.
Grupperingen av varuflöde och CO2-reduserade resvägar är grundläggande aspekter.
Vårt moderna logistikcenter i Falkensee levererar direkt till nationella och internationella kunder.

Produkter

Pelikanprodukter är välkända världen över och står för enastående kvalitet, säkerhet och sympati. Över 1500 Pelikananställda världen över är dedikerade att säkerställa att dessa höga standarder uppfylls.
Många Pelikanprodukter är designade för barn och elever, och kräver därför särskild uppmärksamhet. Säkerhet och att det är ofarligt för hälsan är därför vår högsta prioritet. Detta säkerställs genom vår kontinuerliga kvalitetssäkring.
Pelikan fokuserar inte bara på utvecklandet av högkvalitativa produkter, kreativa innovationer och tillhörande tillverkningsmetoder, utan även på att optimera ansvaret för existerande metoder och produkter.
Var och en av våra produkter granskas och förbättras ständigt med avseende på dess påverkan av miljön.
Denna pågående medvetenhet är fast förankrad i våra företagsmål.

Förpackning

Hos Pelikan, betyder förpackning och förpackningsutveckling mer än att bara att skydda produkten.
Vårt förpackningsmaterial av högsta kvalitet är tillverkat med användandet av stora mängder återvunnet material, och är optimalt integrerade i ansvarskonceptet för vårt varumärke.
Kartongförpackningar används där det är möjligt. Multi-användbara displayer har högsta prioritet.

Kvalitet, Miljö och Säkerhetsmål för arbetsplats = Företagspolicy

Vår kvalitet, miljö och hälsa & säkerhetspolicy efterlevs aktivt av varje anställd i varje uppgift som en grundläggande bas i Pelikan Corporate Policy.
Med hjälp av en systematisk och kontinuerlig förbättringsprocess strävar vi alltid efter att överträffa förväntningarna från våra intressenter* i kvalitet och miljöpåverkan av vårt företag.
Pelikan Group minskar förbrukningen av naturresurser som en förebyggande åtgärd och minimerar miljöpåverkan genom att undvika avfall, återvinna och minska utsläpp.
Pelikan Group har förbundit sig att fullt ut uppfylla de lagstadgade kraven från miljö- och arbetsmiljölagstiftningen genom proaktiva åtgärder.
Det konsekventa förverkligandet av vår kvalitets-, miljö- och hälsa & säkerhetspolicy genom var anställds medverkan är en garanti för hållbar tillväxt och framgång för vårt företag.
Det konsekventa förverkligandet av vår kvalitets-, miljö- och hälsa & säkerhetspolicy genom var anställds medverkan är en garanti för hållbar tillväxt och framgång för vårt företag.
*Intressenter = kunder, användare, allmänheten, aktieägare, anställda, leverantörer...