1838-1929 - Från “Dinte” till “4001”

1838-1929 - Från “Dinte” till “4001”

From "Dinte" to "4001".

Bolagets bläck har använts i många olika branscher och produktionsprogrammet återspeglas av detta. Till exempel i prislistan 1892, där det fanns 17 sidor som presenterade olika ”Dinten” (historiskt uttryck för bläck på tyska), där man idag knappt kan se någon skillnad. Bara bland bläcket man skriver med var följande olika versioner: Vanligt bläck, Anthraces skrivbläck, Aleppo skrivbläck, German Reich bläck, kejsarens black, kansli och arkiv bläck, rent järn gall nut ink, salongbläck för herrskapet, parfymerat dam bläck, kontors bläck, svart skolbläck Ia och IIa.

För kopiering och företagsutskick, fanns det 7 olika ”Copirtinten”, kopieringsbläck, tillsammans med autographic och hectographics bläck.

År 1871 köpte då Günter Wagner bolaget från Carl Hornemann. Genom att använda pelikanen som ett av de första varumärkena i Tyskland till sina produkter år 1879 visade han hur viktigt det hade var för honom att göra reklam för produkter som han gjorde. Pelikanen han använde hade han tagit ifrån familjens vapensköld.

 

Ett annat klokt beslut han gjorde var att ge sitt bläck ett namn som var lätt att minnas. År 1898 fick de viktigaste skriv- och kopieringsbläcken produktnamnen 2001, 3001, 4001 som senare följdes av 5001 och 6001. På lång sikt förblev 4001 Pelikans bläck nummer ett. Fram till idag säljs det över hela världen.

Det har funnits en mängd olika former för flaskor och etiketter som skulle få konsumenter att köpa bläck från Pelikan.

Lewis Edison Waterman lät patentera en reservoarpenna år 1884 och därefter började marknaden växa fram för nya pennor av samma slag. Bara några år senare började Günter Wagner producera bläck för reservoarpennor.

Historien fortsätter med ”1929-1950 – kolvfyllsmekanismen”.