Påfyllning och vård

Påfyllning och vård

Rengör dina skrivredskap

Pelikan garanterar alla kunder en livslång njutning när de skriver med något av våra skrivredskap. För att försäkra detta är det viktigt att dina fina skriredskap är rena. Rengöringsprocessen är enkel och långt ifrån inte komplex. Att rengöra pennor med kolvpåfyllning kräver endast rent vatten.

Ink 4001 Royal Blue

Rengör pennor som används vajer dag

Om din reservoarpenna används varje dag räcker det med att skölja den en gång om året under ljummet, rinnande vatten (undvik att använda tillsatser). Gör så här: dra in lite vatten genom spetsen genom att vrida ratten på kolvfyllningsmekanismen till höger och ”spruta” sedan ut vattnet igen genom att vrida ratten åt andra hållet.

Rengör pennor som inte används så ofta

Om du bara använder reservoarpennan då och då, skriva reservoarpennan tom var sjätte månad. Annars töm bläckpatronen och skölj den med ljummet vatten.

Om reservoarpennan endast används då och då rekommenderar vi att du bara fyller den halvvägs. OM du inte har använt din penna under en längre tid rengör den innan du börjar skriva.

”Färgat” bläck (förutom blått)

”Färgat” bläck innehåller mer pigment än endast blått bläck. Så om du använder ”färgat” bläck behöver din reservoarpenna tvättas oftare.

Speciellt bläck / Indiskt bläck (e.g. Pelikan Fount India)

På grund av karaktärerna på detta speciella bläck som också kallas ”Indiskt bläck för reservoarpennor”. Det innehåller bland annat mycket sot som kan fastna i de fina kapillärerna på ”bläckventilen”. Du kan förutsätta detta om du inte sätter tillbaka huven efter du använt pennan. Vad som händer är att vattnet i bläcket avdunstar och de fasta ämnena som sot och avlagras i reservoarpennan. Följaktligen blir bläcket tjockare och samlas i kapillärerna av ”bläckventilen” och i de fina kapillärerna av kolvpåfyllningen. För att göra en lång historia kort, det kommer ”klibba” igen din reservoarpenna. Därför, om du bara behöver din reservoarpenna då och då rekommenderar vi att du bara fyller den halvvägs och sköljer den under ljummet vatten var tredje till femte månad (undvik tillsatser).

Generell information

Vi rekommenderar följande:

  • Köp inte stora mängde bläck och använde det inom 12 till 18 månader.
  • Sätt alltid tillbaka huven på din reservoarpennan.
  • Använd aldrig tillsatser som flytande tvål eller diskmedel när du rengör in penna!

Fyll på din kolvfyllning korrekt

Det är ett par saker du ska tänka på när du fyller på en reservoarpenna med kolvfyllning. Följande instruktioner visar dig hur du fyller på din kolv i fyra steg utan att spilla bläck.

Innan du börjar, flytta fram kolvfyllningsmekanismen genom att vrida ratten i toppen på pennan till vänster.Doppa hela spetsen upp till handtaget. Dra in bläcket genom att vrida ratten åt höger. Jobba långsamt i en jämn takt.
När patronen är fylld låt fem droppar droppa tillbakaiI glaset.Nu, håll spetsen upprätt och vrid ”ratten” för att släppa ut återstående luft.