1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1982

Souverän M400 Svart-Grön
Souverän M400 Svart-Grön
Souverän M400 Svart-Grön
1982
Souverän M400 Svart-Grön

Den första Souverän

1982 lanserades, "Souverän M400", en förnyelse av modellen 400 och Pelikan började leva upp till tidigare succéer. Reservoarpennorna var identiska på utsidan, endast bläckmatningen och meckanismen skilde sig något från varandra.

Det var under denna tidspunkt som en återupplivning av skrivande med reservoarpennor ägde rum, inte nödvändigtvis i vardagssituationer, men för att skriva personliga brev, för signaturer och som en status symbol. Detta uttycktes av motsvarande modeller.

Översikt