Opakfärger
K12® och mycket mer
Opakfärger av Pelikan

Opakfärgsortimentet av Pelikan – Opakfärger, ritblock, separata färger så väl som rit- och skissblock för studenter och hobby konstnärer.

Opakfärger

Opakfärgsortimentet av Pelikan – Opak färger, ritblock, separata färger så väl som rit- och skissblock för studenter och hobby konstnärer.