Pelifix® limstift
För snabb och ren limning
Pelifix® limstift från Pelikan

Pelifix limstft limmar papper, papp, bilder och många andra material. De garanterar snabb, ren limning och tas bort med kallt vatten.