blanco®
För precisa korrigeringa
Korrigeringsprodukter

blanco® korrigeringsrollern av Pelikan är väldigt praktisk och möjliggör såväl små som omfattande korrigeringar.