MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER

Pelikan Grubu prensipleri ve bu prensipler doğrultusunda yaşatılan kurumsal kültür, bizi dünyaya bağlamaktadır.

MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER

Gelecek için güçlü değerler.

İş dünyasındaki başarımızın temelleri, stratejik doğrultumuzda, çalışanlarımızın yüksek performansında ve hedeflerimizin başarısında yatmaktadır.

Gelecekte başarıyı sağlamak için tüm Pelikan Grubu ekibinin şirket hedeflerimiz ile ilgili aynı anlayışı paylaşmaları bizim için önemlidir. Bu anlayışın merkezinde, MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER çerçevesinde formüle edilmiş ilkelerimiz yatmaktadır.

Ortak bir misyon ve vizyon ile birlikte aktif olarak yaşatılan değerler, bir dayanışma ve hedef bilinci anlayışı oluşturur ve günlük dahili ve harici işlerimiz için bir temel belirler.

Pelikan Grubu prensipleri ve bu prensipler doğrultusunda yaşatılan kurumsal kültür, bizi dünyaya bağlamaktadır.

VİZYON

  • Dünya çapında faaliyet gösteren başarılı, kâr getiren ve marka odaklı bir şirket olmak.
  • Kullanıcılarımız tarafından istenen ve sevilen ürünler üretiyoruz.
  • Ortak bir vizyonu paylaşan ve aynı hedeflere ulaşmak için gayret sarf eden, çeşitli kültürlerden gelen yetenekli ve çalışkan kişilerin bulunduğu uluslararası bir aileyiz.

MİSYON

  • Ünlü markalarımız, gündelik hayatta kullandığımız yol arkadaşlarımızdır.
  • Uluslararası arenada faaliyet gösteren Alman kökenli bir şirketiz.
  • Tutku ve uzmanlık ile tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan ürünler ve çözümler yaratıyoruz.
  • Kendimizi, paydaşlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratmaya adıyoruz.