Kaşeler ve Kopya Kâğıtları
Istampalar ve karbon kâğıtları
Pelikan ile kaşeleme ve kopyalama

Pelikan ürünleriyle kaşe basmanın ve kopyalamanın zevkini yaşayın: Kendinden mürekkepli Printo-fix ıstampalar, ıstampa mürekkepleri ve karbon kâğıtları…