Istampalar ve ıstampa mürekkepleri
Her masada zarif
Pelikan’dan ıstampalar ve ıstampa mürekkepleri

Pelikan’dan, plastik veya metal kapaklı ıstampalar ve ıstampaların mürekkebini tazelemek için çeşitli renklerde ıstampa mürekkepleri.